ПРОЈЕКАТ МЛАДИ МЛАДИМА НЕ ВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СПОРТ СТРЕЉАЧКИ САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВО
Дом здравља "Свети Ђорђе" Топола

 
Булевар Вожда Карађорђа
34310 ТОПОЛА

Телефон: 034/ 6811-504 ,6811-880
Факс:

034/6813-939
Е-mail:

dztopola@open.telekom.rs
   

У склопу Националог инвестиционог плана (Хитна реконструкција Домова здравља), радове на адаптацији и санацији Дома здравља "Свети Ђорђе" Топола, изводи "ПРОЈЕКТОМОНТАЖА" А.Д. БЕОГРАД .

Предмером радова изводе се следећи радови:

I. ЗГРАДА ДЕЧЈЕГ И ШКОЛСКОГ ДИСПАНЗЕРА

•  Препокривање крова, са поправком олука.
•  Поправка и кречење фасаде.
•  Поправка прозора и врата
•  Реконструкција водоводне и канализационе инсталације , са набавком и уградњом санитераних уређаја.
•  Поправка електроинсталације са набавком и уградњом ветиљки, прекидача и утичница,
•  Облагање подних површина "Таргет" подом.
•  Бојење зидова и плафона, са заменом и постављањем нових керамичких плочица,
•  Бетонирање тротоара
•  Постављање компјутерске мреже.

   

II.  ЗГРАДА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ

•  Поправка и кречење фасаде,
•  Поправка прозора и врата, са уградњом ПВЦ улазних врата,
Реконструкција водоводне и канализационе инсталације, са набавком и уградњом санитераних уређаја.
•  Поправка електроинсталације са набавком и уградњом светиљки,прекидача и утичница и разводног ормана,
•  Реконструкција инсталација грејања,
•  Облагање подних површина "Таргет" подом.
•  Бојење зидова и плафона,са заменом и постављањем нових керамичких
плочица,
•  Бетонирање тротоара.
•  Постављање компјутерске мреже.

 

III. ЗГРАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СЛУЖБИ И СТОМАТОЛОГИЈЕ

•  Реконструкција-поправка крова,
•  Поправка и кречење фасаде.
•  Поправка прозора и врата
•  Реконструкција водоводне и канализационе инсталације, са набавком и уградњом санитераних уређаја.
•  Поправка електроинсталације са набавком и уградњом светиљки, прекидача и утичница,
•  Облагање подних површина "Таргет" подом.
•  Бојење зидова и плафона, са заменом и постављањем нових керамичких плочица,
•  Бетонирање тротоар
•  Постављање компјутерске мреже.


IV. ЗГРАДА ЛАБОРАТОРИЈЕ

•  Поправка и кречење фасаде,
•  Поправка прозора и врата
•  Реконструкција водоводне и канализационе инсталације, са набавком и уградњом санитераних уређаја.
•  Поправка електроинсталације са набавком и уградњом светиљки,прекидача и утичница,
•  Облагање подних површина "Таргет" подом.
•  Бојење зидова и плафона, са заменом и постављањем нових к ерамичких плочица,
•  Бетонирање тротоара.
•  Постављање компјутерске мреже.

V.  ЗГРАДА МАГАЦИН ЛЕКОВА

•  Израда громобранске инсталације.
•  Поправка и кречење фасаде,
•  Израда и намештање олука
•  Бетонирање тротоара.

VI. ЗГРАДА РАЧУНОВОДСТВА

•  Израда громобранске инсталације
•  Постављање компјутерске мреже.

VII. ДВОРИШТЕ

1. Израда и постављање металне ограде са улазним капијама,
2. Поправка старе ограде,
З. Израда кишне канализације.

Радови су отпочели дана 30.12.2006.године.
Рок завршетка радова 90 календарских дана.

 
 
Историјат Дома здравља "Свети Ђорђе" Топола
 

Прва здравствена установа на територији садашње општине Топола била је „Болница Светог Ђорђа”, Задужбина Краља Петра И Карађорђевића, чије је освећење и свечано отварање обављено 27. септембра 1915. године, мада је болница практично почела са радом већ у јесен 1914. године, збрињавајући рањенике из Церске и Колубарске битке.

Болница је у свом најуспешнијем периоду имала 110 постеља, са интерним, хируршким и дечјим одељењем, а у породилишту се рађало 400 деце годишње.

Болница у Тополи је радила до 02.07.1962. године, када је одлуком тадашњих општинских власти укинута, а здравствену заштиту становништва наставља да пружа Дом здравља, који је преузео објекте, опрему и кадрове Болнице

 

ОПШТИНА И СТАНОВНИШТВО

Дом здравља "Свети Ђорђе" Топола пружа примарну здравствену заштиту за 25292 становника Општине Топола (податак из резултата пописа из 2002. године), који живе у 30 насељених места, као и за становнике насељених места суседних општина, која гравитирају Општини Топола.

Општина Топола обухвата површину од 36500 хектара, а становништво се углавном бави пољопривредом.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Здравствена заштита у Дому здравља „Свети Ђорђе” Топола организована је у следећим организационим јединицама (службама):

- служба опште медицине са хитном медицинском помоћи, кућним лечењем и патронажом,
- служба за здравствену заштиту деце,
- стоматолошка служба,
- специјалистичке и диспанзерске службе (здравствена заштита жена, медицина рада, пнеумофтизиолошка здравствена заштита, радиолошка дијагностика, лабораторијска дијагностика, ,физикална медицина и рехабилитација, офталмолошка амбуланта и консултативне специјалистичке службе).

Здравствена заштита је организована у Тополи, као и у здравственим станицама у Белосавцима, Наталинцима, Доњој Шаторњи и Горњој Трнави, и у здравственим амбулантама Јарменовци и Липовац.

КАДРОВИ

У Дому здравља „Свети Ђорђе” Топола запослено је укупно 128 радника, од тога 32 лекара и 63 медицинске сестре - техничара.

ОБИМ УСЛУГА

У Дому здравља „Свети Ђорђе” Топола годишње се обави око 170.000 посета лекару, као и 390.000 осталих услуга.

СТАЦИОНАР У ИЗГРАДЊИ

Уредбом о плану мреже здравствених установа („Службени гласник Републике Србије”, број 13/97), односно расподелом и бројем здравствених установа и бројем и расподелом болесничких постеља по здравственим установама, који је саставни део Уредбе, предвиђено је да у саставу Дома здравља постоји Стационар капацитета 40 постеља, са три одељења: породилиште, дечје одељење и одељење за одрасле.

Изградња Стационара је започета 1998. године, уз претходно прибављање свих потребних сагласности и дозвола државних органа и органа локалне самоуправе. Стационар је нето површине 2000 метара квадратних и до данас су урађени груби грађевински радови са уградњом спољне столарије. Степен завршености објекта је око 50%. Изградња Стационара је прекинута због недостатка средстава, које нисмо могли да обезбедимо ни изједног извора предвиђеног за те намене.

Становништво наше Општине има преку потребу за објектом оваквог типа, што је оценио и Институт за заштиту здравља Крагујевац у свом позитивном мишљену датом пре почетка изградње Стационара.

У последњих 50 година, због историјске везаности за Династију Карађорђевић, били смо жртве комунистичке владавине, тако да су све помоћи и донације мимоилазиле нашу Општину, а самим тим и нашу установу, иако се географски налазимо у срцу Србије.

Завршетком Стационара становништво наше Општине би добило здравствену заштиту, може се рећи, оптималног нивоа, какву и заслужује.

Имамо знање, енергију и ентузијазам неопходан за наставак и завршетак изградње Стационара. Са нестрпљењем очекујемо хитну финансијску подршку да завршимо започети Стационар, на радост свих нас, наше деце, деце која ће се тек родити, а и на радост донатора и свих људи добре воље, који ће својом хуманошћу на делу донети радост у срца свих житеља лепе вароши подно Опленца.

 

 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006