ПРОЈЕКАТ МЛАДИ МЛАДИМА НЕ ВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СПОРТ СТРЕЉАЧКИ САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВО
Удружење виноградара и воћара Топола-Опленац

 

 

Територија општине Топола, нарочито подручје Опленца, је од давнина било познато по узгоју винове лозе и производњи вина. Геоморфолошки и климатско-географски услови (средња годишња температура ваздуха 10,8 до 11,2 степена целзијуса, средња температура ваздуха за период вегетације 16,8 степени целзијусових, надморска висина, рељефне карактеристике, падавине, осунчаност, ваздушна струјања, земљишни услови и др.) као и агрохемијски састав земљишта погодују развоју виноградарства а прерадни капацитети могу да обезбеде производњу квалитетних вина из опленачког виногорја.
Постоје бројни историјски подаци о узгоју винове лозе на овим теренима још за време Римљана. За време турске владавине виноградарство овог подручја је уназађено али се после ослобођења од Турака брзо развијало нарочито за време Кнеза Милоша. Континуитет виноградарства на Опленцу почиње подизањем винограда по налогу краља Петра I и краља Александра Карађорђевић. Двадесетих година прошлог века на Опленцу је подигнуто око 38 хектара винограда садним материјалом из расадника у Смедереву и калемима из Француске.
Од винских сорти узгајани су: прокупац, жупљанка, жилавка, ризлинг, совињон, бургундац црни, шардоне, гаме црни, смедеревка и др. Од Стоних сорти: мускат хамбург, мускат италија, афус-али и др.
1931. године под Опленцом је изграђен вински подрум у коме се отпочело са справљањем вина типа ризлинга, жилавке, опленке, племенке, малаге, смедеревке, семијон-совињона, пиноа, гамеа, шасле, прокупца-скадарке и хамбурга.


У Тополи је 2005 године основано Удружење виноградара и винара „Опленац“, Визија удружења је стварање опленачког бренда у производњи грожђа, вина и ракија. Циљеви удружења су осавремењавање и развој виноградарства и производње вина и ракија на подручју општине Топола.
Уз помоћ Општине Топола формиран је и уређен Винско – ракијски подрум у центру Тополе за чланове Удружења, али и за организоване посете љубитеља вина и ракија. Овде се могу дегустирати производи чланова удружења, али и чути многе занимљивости везане за историју овог краја и производњу вина и ракија у центру Тополе. Састоји се од просторије за лагер рефузног пића, дегустационе сале и промотивног дела чланова удружења.
Обезбеђујемо сертификовани садни материјал на одложено плаћање, жицу и анкере за наслон и други репроматеријал.
Обезбдили смо амбалажну етикету за стона грожђа.
Удружење прати производњу грожђа кроз књигу третирања и ђубрења, самим тим и гарантује за квалитет и порекло грожђа.

Делатност удружења:

•  Залагање за контролисани развој винарства и виноградарства кроз сортно унапређење очување постојећих ресурса ради економског просперитета чланова Удружења.
• стварање бренда Опленачког виногорја;
•  развој и унапређење у гајењу винове лозе и производње вина, дестилата вина и лозних ракија;
•  пружање помоћи члановима Удружења приликом реализовања својих развојно-инвестиционих програма.
•  стварање услова да се што већи број произвођача бави гајењем квалитетних сората винове лозе и производњом вина, дестилата вина и лозних ракија;
• да се са чувај и заштите аутохтоне сорте
•  организује стручна предавања, екскурзије, семинаре и друге видове стручног оспособљавања својих чланова;
•  стварање и унапређење материјалних, кадровских, стручних и других неопходних услова за рад Удружења;
•  организовање изложби у складу са Законом ;
•  организовање набавке и продаје садног материјала на аукцији код произвођача за чланове Удружења;
•  активно праћење целокупне законске регулативе из области виноградарства и винарства, обавештавање својих чланова, учествовање у јавним расправама по питањима значајним за виноградарску и винарску проблематику и о томе дају своје мишљење;
•  стварање услова за окупљање и активно учешће свих, а нарочито млађих чланова Удружења, у свим активностима Удружења;
•  остваривање и развој сарадње са удружењима виноградара и винара у земљи и иностранству;
•  остваривање и развој сарадње са надлежним државним органима и другим организацијама чија је делатност развој и унапређење виноградарства и винарства;
•  води евиденцију о резултатима које чланови Удружења постигну на савезним, републичким и регионалним изложбама и сајмовима;
•  заступање интереса својих чланова у преговорима са повезаним гранским организацијама;
•  организовање адекватних рекламних и пропагандних акција, везаних за производњу садног материјала, својих чланова у складу са законом.

Ради постизања наведених циљева Удружење има право да учествује у трговинским односима са правним лицима, задругама,удружењима и приватним власницима, да ангажује постојеће и организује нове потребне стручне службе ради успешније реализације задатака утврђеним програмом на основу циљева удруживања.

Чланство

Чланови Удружења виноградара и винар а Опленац - Топола могу да постану, сва правна и физичка лица, произвођачи грозђа, вина, јавне и приватне стручне службе из области винограда рства и винар ства, институти, факултети, као и све организације које својим доприносом могу да помогну унапређењу виноградарства и винар ства на подручју рада удржења као и трговачке организације које на подручју деловања удружења имају своје седиште или на том подручју воде неки свој погон, представништво и сл.

Подручје деловања Удружења виноградара и винар опстине Топола простире се на подручју дотичне општине као и на подручју целе земље целе .

Активности

-Организација предавања на тему ампелографије, заштите од болести иштеточина, производња вина и ракије
-Организација студијских путовања
-Заснивање нових засада са квалиретним садним материјалом
-У сарадњи са Општином Тополе основали и опремили Вински подрум у центру Тополе

 

Суве шљиве

-Сорта стенли 3000 кг
-Сотра маџарка 2000кг

Паковања

- Вакум од 0,100 кг до 5 килограма
-ПВЦ амбалажа од 0.250кг до 2 килограма

Улазна сировина потиче са подрудничког краја и строго је контролисана хигијена у берби, транспорту и лагеровању.

Такође радимо и услужно сушење ( шљиве, вишње, јабуке, крушке, поврћа и печурака), а по наруџби и искоштичавање. Капацитет сушаре је 1100кг на 24 часа.

Сушара поседује цертификат за сушење пољопривредних органских производа и ради на принципу индиректне бездимне сушаре .

 

 
 
Историјат удружења сточара општине Топола
 
Удружење сточара општине Топола је младо Удружење. Основано је октобра 2003. године када је и посатало правно лице.До сада је организовало три Општинске изложбе говеда - Сименталске расе и три пута учествује на сајму пољопривреде у Новом Саду где излаже колекције стеоних јуница - Сименталске расе, и колекције оваца - Виртемберг расе. 2005. године на Новосадском сајму осваја Шампионски сребрни пехар за изложене колекције стеоних јуница - Сименталске расе и има јуницу прву пратиљу шампионке.

Исте године Удружење осваја и две златне медаље у овчарству за изложене колекције оваца Виртемберг расе. Удружење 2006. године на сајму излаже јунице - Сименталске расе и осваја пехар сајма за изложене стеоне јунице – Сименталске расе, као и прву награду сајма за шампионку јуницу.

Удружење током зимског периода за чланове Удружења организује предавања са темама из области сточарства а све у циљу унапређења и повећања производње као и побољшања расног састава стоке на територији општине Топола.
У септембру сваке године Удружење организује Општинску изложбу говеда Сименталске расе.

Члансто

Чланови Удружења су: одгајивачи говеда и оваца са територије општине Топола и суседних општина. Удружењу могу приступити сва правна и физичка лица, сточари, јавне и приватне организације које својим доприносом могу да помогну унапређењу сточарству на подручју рада Удружења.

Удружењу је приступило и активно узело учешће у раду 250 чланова .

Делатност Удружења

•  Главна делатност Удружења је Селекцијска службе која је формирана у оквиру Удружења, која спроводи селекцијске мере о говедарству и овчарству.
•  Удружење спроводи Програм планског осемењавања говеда дозама семена тестираних бикова Сименталске расе.
•  Удружење се бави продајом високо квалитетних приплодних грла ( крава, јуница, телади, јагњади, оваца и овнова ).

Циљеви и задаци удружења :

•  развој и унапређење чланова Удружења у гајењу говеда и оваца и производњи млека и меса,
•  пружање помоћи члановима Удружења приликом реализовања својих развојно инвестиционих програма,
•  организовање стручних предавања, екскурзија и семинара, у циљу стручног оспособљавања својих чланова,
•  организовање смотри и изложби стоке као и учешће на сајмовима,
•  набавка и продаја приплодних грла на аукцији и код одгајивача за чланове Удружења,
• остваривање и развој сарадње са надлежним државним и општинским органима и другим организацијама чија је делатност развој и унапређење сточарства

 

Контакт:

Занатски центар 1 А, 34310 Топола
E - mail: topstocari@infosky.net
Жиро рачун: 205-70187-17

Тел: 034/6811-477
Фаx: 034/6811-477
Моб: 062/410-860
Моб: 064/27 30 205

 

 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006