ПРОЈЕКАТ МЛАДИ МЛАДИМА НЕ ВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СПОРТ СТРЕЉАЧКИ САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВО
Пројекат "МЛАДИ МЛАДИМА"

 

По објављеном конкурсу Министарства омладине и спорта Републике Србије за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локане самоуправе за имплементацију локалних акционих планова за младе, Општина Топола је аплицирала Пројектом „МЛАДИ МЛАДИМА“ који је Министарство одобрило за реализацију.

О пројекту

Општина Топола је 2009. године основала Канцеларију за младе која је, те године опремљена и отворена, у оквиру спровођења Пројекта „Млади Тополе у акцији“ финансираног од стране Министарства омладине и спорта РС и Општине Топола.

2010. године Скупштина општине Топола је усвојила Локални акциони план за младе а по његовом усвајању исте, 2010. године, реализован је пројекат „Јачање капацитета ЛКЗМ (Локалне канцеларије за младе) у општини Топола“ у оквиру кога је основано Удружење младих Тополе као покретач омладинског активизма у Тополи. И овај пројекат је финансиран средствима Министарства омладине и спорта РС и Општине Топола.

Пројекат „Млади младима“ представља наставак претходно реализованих пројеката и има за циљ оснажиавање ЛКЗМ и Удружења младих Тополе као и реализацију активности из Акционог плана за младе и то: реализација културних програма, промоција омладинског активизма и волонтеризма и др. Спровођење пројекта је поверено Удружењу младих Тополе.

Циљ пројекта је подстицање омладинског активизма и јачање Локалне канцеларије за младе и Удружења младих Тополе.

Циљна група и корисници пројекта су млади Општине Топола и Региона

Главне пројектне активности:

1. Организовање Видовданског рок концерта у Тополи
2. Извођење позоришне представе „Никад хероин“ у Тополи
3. Снимање кратког филма о раду Локалне канцеларије за младе и Удружења младих Тополе
4. Акција младих
5. Организовање сусрета младих из Региона
6. Информисање о пројектним активностима на локалном радију

Време реализације пројекта - јун-октобар 2011. године

Имплементатор
– Удружење младих Тополе

 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006 - 2011