почетна страна

 

 

СТРАТЕГИЈЕ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМАСтратегија управљања ризицима 2015-2016


Стратегија управљања ризицима у Одељењу за општу управу


Стратегија управљања ризицима у Одељењу за Одељењу за комуналне делатности, грађевинско – урбанистичке, имовинско – правне и послове евиденције и управљања имовином


Стратегија управљања ризицима у Одељењу за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности


Стратегија управљања ризицима у Одељењу за инспекцијске послове


Стратегија управљања ризицима у Служби за скупштинске, заједничке послове и информисање


Стратегија управљања ризицима у Одељењу за локални економски развој - канцеларија ЛЕР

ПРАВИЛНИЦИ
О ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИПравилник о финансијском управљању и контроли у Одељењу за општу управу


Правилник о финансијском управљању и контроли у Одељењу за комуналне делатности, грађевинско–урбанистичке, имовинско–правне и послове евиденције и управљања имовином


Правилник о финансијском управљању и контроли у Одељењу за привреду, буџет, трезор и друштвене делетаности


Правилник о финансијском управљању и контроли у Одељењу за инспекцијске послове


Правилник о финансијском управљању и контроли у Служби за скупштинске, заједничке послове и информисање


Правилник о финансијском управљању и контроли у Одељењу за локални економски развој - канцеларија ЛЕР

 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006 - 2015