почетна страна

 

 

РЕШЕЊАРешење о расподели средстава за суфинансирање пројеката из области јавног информисања на територији општине Топола у 2018. години


Решење о образовању комисије за оцењивање пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката медијских садржаја из буџета општине Топола у 2018. години


Решење о овлашћењу Јасне Миљковић да предузима радње, води управни поступак, одлучује у управном поступку, потписује и оверава акте који настану у раду Одељења којим руководи


Решење о овлашћењу Маргарете Живановић да предузима радње, води управни поступак, одлучује у управном поступку, потписује и оверава акта која настану на радном месту


Решење о овлашћењу Верице Перић да предузима радње и води управни поступак


Решење о овлашћењу Зорице Станковић да предузима радње и води управни поступак


Решење о овлашћењу Сање Чоловић да предузима радње, води управни поступак, одлучује у управном поступку, потписује и оверава акте који настану у раду Одсека којим руководи


Решење о овлашћењу Наде Илић да предузима радње и води управни поступак


Решење о овлашћењу Данијеле Петровић да предузима радње и води управни поступак


Решење о овлашћењу Драгане Матић да предузима радње и води управни поступак


Решење о овлашћењу Марине Максић да предузима радње и води управни поступак


Решење о овлашћењу Рајке Росић да предузима радње, води управни поступак, одлучује у управном поступку, потписује и оверава акте који настану у раду Одељења којим руководи


Решење о овлашћењу Славице Прокић да предузима радње и води управни поступак


Решење о овлашћењу Дејана Марковић да предузима радње и води управни поступак


Решење о овлашћењу Иване Блажић Шевићда предузима радње, води управни поступак, одлучује у управном поступку, потписује и оверава акте који настану у раду Одељења којим руководи


Решење о овлашћењу Драгана Стојановић да предузима радње и води управни поступак


Решење о овлашћењу Биљане Мијовић да предузима радње и води управни поступак


Решење о овлашћењу Анђелке Росић да предузима радње и води управни поступак


Решење о овлашћењу Душице Илић Недић да предузима радње и води управни поступак


Решење о овлашћењу Виолете Говедарице да предузима радње и води управни поступак


Решење о овлашћења Братислава Николић да предузима радње, води управни поступак, одлучује у управном поступку, потписује и оверава акте који настану у раду Одељења којим руководи


Решење о овлашћењу Станице Благојевић Плавшић да предузима радње, води управни поступак, одлучује у управном поступку, потписује и оверава акта која настану на радном месту


Решење о овлашћењу Рајке Митровић да предузима радње, води управни поступак, одлучује у управном поступку, потписује и оверава акта која настану на радном месту


Решење о овлашћењу Снежане Јеремић да предузима радње, води управни поступак, одлучује у управном поступку, потписује и оверава акта која настану на радном месту


Решење о овлашћењу Гордане Вучићевић да предузима радње, води управни поступак, одлучује у управном поступку, потписује и оверава акта која настану на радном месту


Решење о овлашћењу Весне Павловић Костић да предузима радње и води управни поступак

   
 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006 - 2018