ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА ТОПОЛА
Булевар краља Александра бр.11
 

Писарница и дежурна служба

 

тел: 034/569-433 лок. 103

Пријем захтева за издавање
личних карата
тел: 034/569-400 лок. 107
Пријем захтева за издавање
пасоша, регистрацију возила и
издавање возачких дозвола
тел: 034/569-433 лок. 106
Послови оружја и држављанство
тел: 034/569-433 лок. 107
Издавање - замена избегличких легитимација
тел: 034/569-433 лок. 107

 

Ватрогасно спасилачко одељење Топола
Карађорђева бр.3

 

 

 

тел: 034/6811-123

 

         
 
 

 

 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006-2017