почетна страна

 

 

ГРАЂАНСКА СТАЊА

 Захтев за исправку података у матичним књигама


Захтев за накнадни упис у матичну књигу рођених


Захтев за промену личног имена


Изјава за промену личног имена


Захтев за издавање уверења о слободном брачном стању


Захтев за промену имена малолетног детета


Захтев за промену презимена по престанку брака


Захтев за одобрење за склапање брака преко пуномоћника


Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих


Захтев за поништење дуплог уписа у матичним књигама


   
 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006 - 2016