почетна страна

 

 

БИРАЧКИ СПИСАК

Увид у бирачки списак

Потребна документација:
- Лична карта или било који документ са ЈМБГ
Телефон за информације: 034/6811- 008, локал 118.
e-mail:
birackispisak@topola.com

Напомена:
Могућ је увид лично сваког радног дана од 07.00 -15.00 часова.

Уверење о упису у бирачки списак националних мањина


Потребна документација:
- Захтев
- Лична карта
Место набавке обрасца: канцеларија бр. 4

Упис, брисање, измена, допуна и исправка бирачког списка националних мањина

Потребна документација:
- Захтев
- Лична карта
- За расељена лица: картон о пријави боравка

Место набавке обрасца: преузмите на Интернет сајту www.ljudskaprava.gov.rs

Напомена везана за документацију:
Лична карта мора бити важећа.
Место предаје обрасца: канцеларија бр. 4

Потврда о изборном праву

Потребна документација:
- Лична карта или било који документ са ЈМБГ
- Захтев (уколико се тражи издавање потврде за више лица)

Напомена: Потврда о изборном праву издаје се само за особе које се налазе на бирачком списку општине Топола.
Захтев за издавање уверења о упису у бирачки списак


Захтев за издавање потврде о изборном праву


Захтев за издавање уверења о упису у бирачки списак националне мањине


Захтев за упис, брисање, измену, допуну и исправку бирачког списка који се води за подручје општине Топола   
 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006 - 2016