Водоснабдевање града

 

У овој области приоритет је дат решавању питања водоснабдевања, а иза тога каналисању и преради отпадних вода.

Што се тиче водоснабдевања урађено је зонирање Тополе у циљу изједначавања притисака на целој територији града. Ове радове је извела Комунална организација у складу са студијом „Водопројекта“ Београд извршена је комплетна замена цевовода у насељу Божурња поред магистралног пута М-23, јер је поменути цевовод имао губитке воде око 70%. Радове на поменутом цевоводу изводила је Комунална. Наравно, највећа инвестиција у Тополи је изведена на изворишту „Врело“ у Тополи. У складу са пројектном документацијом изведена је потпуна реконструкција изворишта „Врело“ и исто је оспособљено за стављање у функцију сваког тренутка. У финансирању изворишта „Врело“ је учествовала Чешка Република са износом од 50.000 Еура а остали део је финансирала Дирекција за изградњу општине Топола. Реконструкцијом изворишта „Врело“ је добијено 7 л/сец квалитетне воде која ће знатно ублажити несташице воде у летњем периоду, али и у случају хаварија на магистралном цевоводу Јарменовци – Топола.

 

Извориште ,,Врело,,
У циљу даљег наставка активности на побољшању водоснабдевања у 2006. години у складу са Средњорочним Планом развоја у 2005. години урађена је пројектна документација за потпуну реконструкцију изворишта „Божурња“ које је из неоправданих разлога напуштено и није се користило за водоснабдевање. Такође, урађен је пројекат магистралног цевовода на релацији „Прокин гроб“ – „Југопетрол“ чију реализацију очекујемо у 2006. години а урађен је и пројекат водоводне мреже у улици Јована Скерлића и Мила Сеље јер су исти дотрајали и нису за даљу употребу.

У 2005. години урађен је највећи сабирни колектор фекалне канализације у Тополи који одводи фекалне отпадне воде са преко 30% површине Тополе. Укупно је урађен 1 км колектора са црпном станицом која је опремљена адекватном опремом за њено функционисање, а такође и колектор К- 3 је привезан на колектор К-4 због одређених проблема у његовом функционисању.
У децембру 2005. године завршени су радови на највећој инвестицији у Тополи на постројењу за прераду отпадних вода, а радове је изводила „Водотехника“ Д.О.О. Београд. Укупна вредност изведених радова у 2005. години је 21.215.273,62 динара.

Изградња постројења је финансирана од донације Чешке Републике у износу од 41.000 Еура, 50% од целокупне вредности радова Републичка Дирекција за воде а остало је финансирала Дирекција за изградњу општине Топола. Са изградњом постројења и колектора К-4 процењује се да је око 80% фекалне канализације урађено у Тополи у сливу према реци Каменици. Овде треба истаћи чињеницу да је вредност изграђених објеката на постројењу око 100.000,00 динара и да су сви објекти опремљени најмодернијом опремом а комплетан рад постројења је аутоматизован и може се пратити из командног центра.

Колектор К-4

Приликом изградње постројења изграђена је и опремљена врло модерна лабораторија која ће служити за контролу параметара прерађених отпадних вода. Сам рад постројења је концептиран тако да отпадне материје имају утврђен процес прераде и пролазе кроз 8 објеката (међу фаза) тако да је крајњи резултат да отпадне воде излазе у реципијент са 95% прераде. Важно је истаћи и чињеницу да ће се на овом објекту запослити 5 радника што није за занемаривање.
Пречистач отпадних вода
Поред низа активности у Тополи своје место је нашла и депонија смећа у Тополи. Наиме, Дирекција за изградњу општине Топола је покренула иницијативу за израду пројектне документације ремедијације депоније у „Торовима“ Топола. Пројектну документацију за ремедијацију депоније урадио је „Хидрозавод“ из Новог Сада, а техничку контролу Факултет техничких наука из Новог Сада. За израду пројектне документације и техничку контролу утрошено је 1.852.600,00 динара. Контролу техничке документације за депонију извршило је Министарство науке и животне средине у складу са важећим прописима и поменути пројекат је добио високу оцену те је Министарство прихватило да финансира 50% урађене пројектне документације.

  Командни центар Лабораторија
Овде треба истаћи да је ЈКСП „Топола“ у 2005. години реализовала пројекат W-2 – Реконструкција објеката за водоснабдевање (изворишта, филтер станица, магистрални цевовод и каптажни објекти на Опленцу). Радове је финансирала Шведска Влада и Дирекција за воде Републике Србије.
 
 
ПРЕТРАЖИВАЊЕ
 
Контакт
 
Опленачка берба
Tуристичка организација Тополa-Опленац
zaduzbina
 
ОП-ТОП Радио
ОП-ТОП Радио
 
 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006