почетна страна

 

 

ПИСАРНИЦА

У оквиру својих надлежности Одељење за општу управу - Писарница издаје:
Захтев за издавање преписа и увид у пројектну документацију


Захтев за приступ информацијама од јавног значаја


Овера изјаве два сведока


Овера личних изјава


Овера пуномоћја


Овера потписа


Овера преписа


Овера рукописа


Потврда о животу


   
 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006 - 2016