Одељење за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско - правне и послове евиденције и управљања имовином

 ЗАХТЕВ
за заузеће ради коришћењa простора на површинама јавне намене или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига др.публикација (постављање башти, тезги и др.покретних објеката; коришћење слободних површина за кампове, шаторе, рингишпиле и друге облике привременог коришћења)


ЗАХТЕВ
за постављање рекламних паноа, истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају општини (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)


ЗАХТЕВ
за заузеће јавних површина грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова

 
 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006-2017