Одељење за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско - правне и послове евиденције и управљања имовином

 
ЗАХТЕВ
за утврђивање права својине на грађевинском земљишту без накнадe на основу закљученог уговора о закупу


ЗАХТЕВ
за конверзију права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду на основу Закона о претварању пшрава коришћења у право својине на грађевинском земљишту („Службени галсник РС“бр.64/2015)

 
 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006-2017