претходна страна

 
 
 
 

 

7. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

 Одлука о трећој измени и допуни буџета општине Топола за 2016. годину


Четврта измена и допуна Програма пословања "Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Топола" ЈП Топола за 2016. годину


Трећа измена и допуна Програма пословања "Јавног комунално стамбеног предузећа "Топола" Топола за 2016. годину и Тромесечног извештаја о реализацији Програма пословања "Јавног комунално стамбеног предузећа "Топола"за период


Одлука о измени одлуке о општинским, некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Топола


Одлука о измени одлуке о техничком регулисању саобраћаја на територији општине Топола


Одлука о измени одлуке о одржавању јавних зелених


Одлука о о измени одлуке о јавним паркиралиштима


Извештај прихода и расхода буџета општине Топола од 01.01.-30.09.2016. године


Извештај о реализацији Годишњег Плана рада Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола за радну 2015/2016.годину


Годишњи план рада Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола за радну 2016/2017.годину


Решење o разрешењу и именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Софија Ристић” Топола


Решење о именовању чланова Школског одбора Средње школе „Краљ Петар I“


Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ ,,Милутин Јеленић“ Горња Трнава


ПРЕТРАЖИВАЊЕ
 
Контакт
 
Опленачка берба
Tуристичка организација Тополa-Опленац
zaduzbina
 
ОП-ТОП Радио
ОП-ТОП Радио
 
 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006 - 2016