претходна страна

 
 
 
 

 

3. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

 Записник о раду II седнице Скупштине општине Топола


Одлукa о завршном рачуну буџета општине Топола за 2015. годину


Првa изменa и допунa Програма обнове објеката јавне намене у надлежности општине Топола


Табела саставни део Програма обнове објеката јавне намене у надлежности општине Топола


Решење о давању претходне сагласности на Предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике руралног развоја за општину Топола за 2016. годину


Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике руралног развоја за општину Топола за 2016. годину


Прва изменa и допунa Финансијског плана Библиотеке ,,Радоје Домановић“ Топола за 2016. годину


Решењe о разрешењу Управног одбора Дома здравља ,,Свети Ђорђе“ у Тополи


Решењe о именовању чланова Управног одбора Дома здравља ,,Свети Ђорђе“ у Тополи


Решењe о разрешењу и именовању члана Школског одбора Средње школе „Краљ Петар I“ у Тополи


ПРЕТРАЖИВАЊЕ
 
Контакт
 
Опленачка берба
Tуристичка организација Тополa-Опленац
zaduzbina
 
ОП-ТОП Радио
ОП-ТОП Радио
 
 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006 - 2016