претходна страна

 
 
 
 

 

20. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

 Предлог Одлуке о постављању монтажних објеката на површинама јавне намене на територији општине Топола


Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Топола за 2018. годину


Предлог Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини на територији општине Топола


Разматрање Извештаја о спровођењу Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Топола 2017-2027 у 2017. години


Разматрање Извештаја о раду Општинске управе општине Топола за 2017. годину


Разматрање Извештаја о раду Спортског привредног друштва „СОФК Карађорђе“ д.о.о. Топола за 2017. годину


Разматрање Плана рада Спортског привредног друштва „СОФК Карађорђе“ д.о.о. Топола за 2018. годину


Разматрање Извештаја о раду Црвеног крста Топола за 2017. годину


Разматрање Плана рада Црвеног крста Топола за 2018. годину


Разматрање Грађанске иницијативе за укидање скупштинске одлуке о измени Плана детаљне регулације „Кружни ток – Топола 1“


Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора ОШ „Сестре Радовић“ Белосавци


Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора ОШ „Милутин Јеленић“ Г. Трнава


 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006 - 2018