претходна страна

 
 
 
 

 

19. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

 Предлог Одлуке о јавном превозу путника на територији општине Топола


Предлог Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији општине Топола


Предлог Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграде


Предлог Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Топола


Предлог Одлуке о усвајању локалног акционог плана запошљавања за 2018. годину


Разматрање Антикорупцијског плана општине Топола


Разматрање Ценовника основних комуналних услуга ЈКСП „Топола“ Топола


Разматрање Ценовника услуга ЈКСП „Топола“ за послове поверене од стране СО Топола


Разматрање Статута Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола


Разматрање Правилника о организацији и систематизацији послова Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола


Разматрање Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији „Опленац“ Топола


Разматрање Извештаја о раду и финансијском пословању за период јануар – децембар 2017. године Дома здравља „Свети Ђорђе“ Топола


Разматрање Плана рада за 2018. годину Дома здравља „Свети Ђорђе“ Топола


Разматрање Извештаја о раду Културног центра Топола


Разматрање Правилника о организацији и систематизацији радних места Културног центра Топола


Разматрање Предлога Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Установе култура – Културни центар Топола


Разматрање Извештаја о раду Библиотеке „Радоје Домановић“ Топола за 2017. годину


Разматрање Програма рада Библиотеке „Радоје Домановић“ Топола за 2018. годину


Разматрање Извештаја о раду Центра за социјални рад „Сава Илић“ у Аранђеловцу – Одељење Топола за 2017. годину


Разматрање Програма рада Центра за социјални рад „Сава Илић“ Аранђеловац – Одељење у Тополи, за општину Топола за 2018. годину


Разматрање Извештаја о раду Привредног друштва за комуналне делатности Савант доо Београд – Стари град за 2017. годину


 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006 - 2018