претходна страна

 
 
 
 

 

9. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

 Извештај о функционисању система одбране од града на територији Радарског центра Букуља у току 2016. године


Предлог Одлуке о буџету општине Топола за 2017. годину


Предлог Кадровског плана Општинске управе општине Топола за 2017. годину


Предлог Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама


Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације објекта саобраћајне инфраструктуре-обилазнице која спаја државне путеве I б реда бр.25 (Младеновац-Топола-Крагујевац) и II а реда бр.152 (Топола-Доња Шаторња-Рудник)


Предлог Одлуке о Плана детаљне регулације Урбанистичке подцелине „Ф6“


Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације Урбанистичке подцелине „Ф10“


Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације Урбанистичке подцелине „Ф15“


Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације Урбанистичке целине „Л“-парк-шума-Опленац


Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације Урбанистичке подцелине „Ј6“


Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације Урбанистичке подцелине „К1“ и „К2“


Графички прилог уз предлоге Одлука за Планове детаљне регулације


Програм пословања ЈКСП ,,Топола“ Топола за 2017. годину


Ценовник основних комуналних услуга


Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима Културно - туристичке манифестације Опленачка берба 2016. године


Правилник о стипендирању студената са територије општине Топола


Предлог Решења о именовању Комисије за спровођење избора за Савете месних заједница


Трећа измена и допуна Финансијског плана Културног центра Топола за 2016. годину


Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Топола за период 01.01.- 31.12.2016. године


План рада Општинског штаба за ванредне ситуације Топола за 2017. годину


 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006 - 2016