претходна страна

 
 
 
 

 

8. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

 Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему јединице локалне самоуправе Општине Топола


Предлог Одлуке о висини стопе пореза на имовину


Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Топола


Предлог Одлуке о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину


Предлог Одлуке о одржавању путева и улица на територији општине Топола


Предлог Одлуке о престанку рада, постојања и брисању Установе Спортска организација Фудбалски клуб ,,Карађорђе“ и преузимању права, обавеза, активности и послова на Спортско привредно друштво ,,СОФК Карађорђе“ д.о.о. Топола


Доношење Решења о разрешењу директора Спортске организације Фудбалски клуб ,,Карађорђе“ Топола


Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома здравља „Свети Ђорђе“ Топола


 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006 - 2016