претходна страна

 
 
 
 

 

6. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

 Предлог Мандатно – имунитетске Комисије општине Топола и доношење Одлуке о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Топола


Одлука о допуни Одлуке о Општинској управи


Одлука о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему јединице локалне самоуправе Општине Топола


Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавно комунално стамбеног предузећа ,,Топола“


Одлука о поверавању делатности ,,Јавног предузећа Дирекције за изградњу општине Топола“ ЈП Топола Јавном комунално стамбеном предузећу ,,Топола“ Топола


Одлука о решавању имовинско-правних односа у вези са ургентним одржавањем и отклањањем недостатака на државном путу IIА реда 152, Топола-Бућин гроб


Уговор између општине Топола и Јавног предузећа ,,Путеви Србије“ о решавању имовинско-правних односа у вези са ургентним одржавањем и отклањањем недостатака на државном путу IIА реда 152, Топола-Бућин гроб


Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за здравље


Одлука о давању сагласности на Коначни нацрт јавног уговора о поверавању обављања комуналне делатности линијског приградског превоза путника на територији општине Топола


Програм Фонда за подстицај развоја пословног сектора општине Топола за 2016. годину


Одлукa Управног одбора Спoртске организације фудбалски кулб ,,Карађорђе“ о пререгистрацији


Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног стамбеног предузећа „Топола“ Топола


Решење о разрешењу и именовању члана Школског одобра ОШ ,,Карађорђе“ Топола


Решење о разрешењу и именовању члана Школског ОШ ,,Живко Томић“ Доња Шаторња


Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Установе културе - Културни центар Топола


ПРЕТРАЖИВАЊЕ
 
Контакт
 
Опленачка берба
Tуристичка организација Тополa-Опленац
zaduzbina
 
ОП-ТОП Радио
ОП-ТОП Радио
 
 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006 - 2016