претходна страна

 
 
 
 

 

5. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

 Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Топола Рајки Митровић из Тополe


Предлог о доношењу Одлуке о потврђивању мандата одборнику у Скупштини општине Топола Драгану Николић из Горње Трешњевице


Предлог о доношењу Одлуке о потврђивању мандата одборнику у Скупштини општине Топола Љубинки Ристић


Решење о разрешењу заменика председника Скупштине општиен Топола


Одлука о радно-правном статусу заменика председника Скупштине општине Топола


Одлука о додели награде ,,Рођење Пресвете Богородице“


Одлука о додели Захвалница


Одлука о престанку рада постојања и брисању ,,Јавног Предузећа - Дирекција за изградњу општине Топола“ ЈП Топола и преузимању права, обавеза и послова ,,Јавног предузећа-Дирекција за изградњу општине Топола“ ЈП Топола на општину Топола


Правилник о платама и утврђивању коефицијената за лица која бира и поставља Скупштина општине Топола, Општинско веће општине Топола и председник општине Топола


Извештај о пословању Јавног комунално стамбеног предузећа „Топола“ за 2015. годину


Одлука Надзорног одбора ЈКСП „Топола“ о расподели нераспоређене добити на дан 31.12.2015. године


Предлог Измене финансијског плана Библиотеке „Радоје Домановић“ Топола за 2016. годину


Решење о разрешењу и именовању члана Савета за буџет и финансије Скупштине општине Топола


Решење о разрешењу и именовању члана Савета за привреду и пољопривреду Скупштине општине Топола


Решењe о разрешењу и именовању Савета за урбанизам, стамбено – комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине општине Топола


Решењe о разрешењу и именовању Савета за друштвене делатности


Решењe о разрешењу и именовању члана Комисије за представке и жалбе Скупштине општине Топола


Решењe о разрешењу и именовању члана Комисије за награде и признања Скупштине општине Топола


ПРЕТРАЖИВАЊЕ
 
Контакт
 
Опленачка берба
Tуристичка организација Тополa-Опленац
zaduzbina
 
ОП-ТОП Радио
ОП-ТОП Радио
 
 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006 - 2016