претходна страна

 
 
 
 

 

4. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

 Пословник о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Топола


Извештај о функционисању система одбране од града на територији Радарског центра ,,Букуља“ за период од 15.04. до 15.07.2016. године


Одлукa о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Топола за 2016. години


Одлука о стављању ван снаге Одлуке о избору стратешког партнера на спровођењу Пројекта „Рециклажа комуналног отпада у Општини Топола“


Извештај прихода и расхода буџета општине Топола за период 01.01.-30.06.2016. године


Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању ,,Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу“


Трећa изменa и допунa Програма пословања ,,Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Топола“ ЈП Топола за 2016. годину


Другa изменa и допунa Програма пословања ЈКСП ,,Топола“ Топола за 2016. годину


Извештај о реализацији Годишњег плана рада Предшколске установе ,,Софија Ристић“ Топола за радну 2014/2015. годину – пречишћен текст


Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Предшколској установи "Софија Ристић" Топола


Решење о именовању Комисије за награде и признања Скупштине општине Топола


Решење о именовању чланова Управног одбора Туристичке организације ,,Опленац“ Топола


Решење о именовању чланова Управног одбора Културног центра Топола


Решење о именовању чланова Управног одбора Библиотекe ,,Радоје Домановић“ Топола


Решење о именовању чланова Надзорног одбора Туристичке организације ,,Опленац“ Топола


Решење о именовању чланова Надзорног одбора Библиотеке ,,Радоје Домановић“ Топола


Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног стамбеног предузећа „Топола“ Топола


Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације


Решењe о именовању Радних тела Скупштине општине Топола Комисије за кадровска, административна питања и радне односе


Решењe о именовању Радних тела Скупштине општине Топола Комисије за статутарна питања


Решењe о именовању Радних тела Скупштине општине Топола Комисије за представке и жалбе


Решењe о именовању Радних тела Скупштине општине Топола Комисије за мандатно-имунитетска питања


Решењe о именовању Радних тела Скупштине општине Топола Савета за буџет и финансије


Решењe о именовању Радних тела Скупштине општине Топола Савета за друштвене делатности


Решењe о именовању Радних тела Скупштине општине Топола Савета за привреду и пољопривреду


Решењe о именовању Радних тела Скупштине општине Топола Савета за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине општине Топола


Решењe о именовању чланова Школског одбора
ОШ „Живко Томић“ Доња Шаторња


ПРЕТРАЖИВАЊЕ
 
Контакт
 
Опленачка берба
Tуристичка организација Тополa-Опленац
zaduzbina
 
ОП-ТОП Радио
ОП-ТОП Радио
 
 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006 - 2016