претходна страна

 
 
 
 

 

16. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

 Предлог Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Топола за 2017. годину


Предлог Друге измене и допуне Кадровског плана Општинске управе општине Топола


Предлог Одлуке о висини стопе пореза на имовину


Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Топола


Предлог Одлуке о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину


Предлог Одлуке о Општинској управи општине Топола


Предлог Одлуке о покретању поступка ликвидације установе Спортска организација Фудбалски клуб „Карађорђе“


Упознавање са усвојеним извештајем о приходима и расходима буџета Општине Топола за период 01.01.-30.09.2017. године


Упознавање са Извештајем о анализи наплате обављања комуналне делатности управљање јавним паркиралиштима на територији општине Топола, а у вези иницијативе грађана за укидање наплате паркинг сервиса


Разматрање Извештаја о пословању ЈКСП „Топола“ Топола за 2016. годину бр. 2434/2.1 од 30.06.2017. године


Разматрање извештаја о реализацији Годишњег Плана рада Предшколске установе ,,Софија Ристић“ Топола за 2016-2017. годину


Разматрање Годишњег Плана рада Предшколске установе ,,Софија Ристић“ Топола за 2017/2018. годину


Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Предшколске установе ,,Софија Ристић“ Топола


Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Средње школе ,,Краљ Петар I“ Топола


Разматрање захтева ОО ПУПС Топола за повећање дневница члановима Општинског већа и одборницима у Скупштини општине Топола


 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006 - 2017