претходна страна

 
 
 
 

 

15. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

 I Предлог Одлуке о додели награде ,,Рођење Пресвете Богородице”


II Предлог Одлуке о додели Захвалница


III Предлог Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему јединице локалне самоуправе ОТ


IV Предлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о формирању тарифних разреда за потрошњу воде


V Разматрање ценовника основних комуналних услуга


VI Предлог решења о престанку вршења дужности директора ЈКСП Топола


VII Предлог решења о именовању директора ЈКСП Топола


VIII Предлог решења о именовању члана УО ДЗ "Свети Ђорђе" Топола


 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006 - 2017