претходна страна

 
 
 
 

 

14. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

 Упознавање са усвојеним Извештајем прихода и расхода буџета општине Топола за период 1.01.-30.06.2017. године


Предлог Одлуке о Првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Топола за 2017. годину


Предлог Измене и допуне кадровског плана Општинске управе општине Топола за 2017. годину


Предлог Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Топола


Предлог Одлуке о усвајању Програма развоја туризма Топола-Опленац 2017-2021


Предлог Решења о престанку вршења дужности председника и чланова Надзорног одбора Јавног Комуналног стамбеног предузећа „Топола“ Топола


Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног Комуналног стамбеног предузећа „Топола“ Топола


Доношење Решења о разрешењу директора Јавног Комуналног Стамбеног предузећа „Топола“ Топола


Доношење Решења о именовању в.д. директора Јавног Комуналног Стамбеног предузећа „Топола“ Топола


Разматрање оставке Валентине Пајић на место члана Управног одбора Дома здравља „Свети Ђорђе“ Топола


 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006 - 2017