претходна страна

 
 
 
 

 

13. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

 Одлукa о завршном рачуну буџета општине Топола за 2016. годину


Предлог Решења о образовању Комисије за именовање директора јавних предузећа општине Топола


Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног стамбеног предузећа ,,Топола“ ТополаСтр


Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације „мост Манојловци-Јарменовци преко реке Јасенице“ у општини Топола


Предлог Одлуке о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „мост Манојловци-Јарменовци преко реке Јасенице“ у општини Топола


Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације „мост Гуришевци-Рудник преко реке Јасенице“ у општини Топола


Предлог Одлуке о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „мост Гуришевци-Рудник преко реке Јасенице“ у општини Топола


Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Торови“ у Тополи


Предлог Одлуке о изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „Торови“ у Тополи


Предлог Стратегије комуникације општине Топола


Извештај о раду Општинске управе општине Топола број 020-187/2017-05 од 05.05.2017. године,Предлог Стратегије комуникације општине Топола


Решење о образовању Комисије за утврђивање предлога назива улица и тргова


Решење о разрешењу и именовању члана Савета за друштвене делатности СО Топола


 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006 - 2017