претходна страна

 
 
 
 

 

12. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

 Предлог Одлуке о преносу права јавне својине Републике Србије у јавну својину јединице локалне самоуправе – општине Топола на КП.бр. 2539/1, 2539/2 и 2539/3 све КО Топола село – Торови


Предлог Одлуке о усвајању Локалног акционог плана запошљавања у 2017. години


Предлог Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Топола


Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о платама и утврђивању коефицијената за лица која бира и поставља Скупштина општине Топола, Општинско веће општине Топола и Председник општине Топола


Ценовник услуга ЈКСП ,,Топола“ Топола за послове поверене од стране Скупштине општине Топола


Извештај о раду Библиотеке ,,Радоје Домановић“ Топола за 2016. годину


Програм рада Библиотеке ,,Радоје Домановић“ Топола за 2017. годину


Решењe о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Карађорђе“ Топола


Решењe о разрешењу и именовању члана Савета за друштвене делатности Скупштине општине Топола


Решењe о разрешењу и именовању члана Савета за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине општине Топола


 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006 - 2017