претходна страна

 
 
 
 

 

10. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

 Предлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за поверавање обављања комуналне делатности управљања отпадом на територији општине Тополa


Програм Фонда за подстицај развоја Пословног сектора општине Топола за 2017. годину


Извештај о раду ,,Јавног предузећа Дирекције за изградњу општине Топола“ – ЈП Топола за 2016. годину


Прва измена Програма пословања Јавног Комунално Стамбеног Предузећа „Топола“ Топола за 2017. годину


Извештај о остваривању прихода и извршењу расхода Фонда за заштиту животне средине за 2016. годину


Извештај о раду Туристичке организације ,,Опленац“ Топола за 2016. годину о Пла


План и Програм рада Туристичке организације ,,Опленац“ Топола за 2017. годину


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији ,,Опленац“ Топола


Статут Туристичке организације ,,Опленац“ Топола


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Библиотеци „Радоје Домановић“ Топола


Програм рада са финансијским планом за 2017. годину Културног центра Топола


Извештај о реализацији Програма расподеле и коришћења средстава за развој пољопривреде у 2016. години


Предлог Програма расподеле и коришћења средстава за развој пољопривреде у 2017. години


Изештај о раду са Финансијским извештајем за 2016. годину Друштва са ограниченом одговорношћу Агенције за рурални развој општине Топола број


Програм рада Друштва са ограниченом одговорношћу Агенције за рурални развој општине Топола за 2017. годину


Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ ,,Милутин Јеленић“ Горња Трнава


Предлог Решења о разрешењу и именовању чланa Школског одбора Средње школе ,,Краљ Петар I“ у Тополи


 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006 - 2017