почетна страна

 

 

МАТИЧНЕ КЊИГЕ

Место предаје захтева и издавања извода:
Општинска управа општине Топола
-
Одељење за општу управу - Матичар (приземље, канцеларија бр.9)

Телефон за информације: 034/6811 008 локал 110
e-mail:
maticar@topola.com

Радно време са странкама:
- радним даном 07.00 - 15.00 часова

Изводи из матичних књига могу да се издају и на интернационалном обрасцу, за употребу у иностранству. Изводи из матичних књига издају се за лица уписана у матичне књиге Матичног подручја Топола за насељена места: Топола (Варошица), Топола (село), Божурња и Липовац, као и за градове Ада, Алибунар, Алексинац, Апатин, Аранђеловац, Ариље, Бабушница, Бајина Башта, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Баточина, Бач, Бачка Топола, Бела Паланка, Бела Црква, Београд, Беочин, Бечеј, Блаце, Богатић, Бојник, Бољевац, Бор, Босилеград, Брус, Бујановац, Ваљево, Варварин, Велика Плана, Велико Градиште, Владимирци, Владичин Хан, Власотинце, Врање, ( у Врању се издају изводи и за градове Витина, Гњилане, Косовска Каменица, Ново Брдо), Врбас, Вршац, Врањачка Бања, Гаџин Хан, Голубац, Горњи Милановац, Деспотовац, Димитровград, Дољевац, Жабаљ, Жабари, Жагубица, Житиште, Житорађа, Зајечар, Зрењанин, Инђија, Ивањица, Ириг, Јагодина ( у Јагодини се издају изводи и за градове: Дечани, Ђаковица), Кањижа, Кикинда, Ковачица, Коцељева, Кладово, Кнић, Књажевац, Ковин, Косјерић, Крагујевац (у Крагујевцу се издају изводи и за градове: Исток, Клина, Пећ), Краљево (у Краљеву се издају изводи и за градове: Вучитрн, Звечан, Зубин Поток, Косовска Митровица, Лепосавић, Србица), Крупањ, Крушевац (у Крушевцу се издају изводи и за градове: Ораховац, Призрен, Сува Река), Кула, Куршумлија, Кучево, Лајковац, Лапово, Лебане, Лесковац (у Лесковцу се издају изводи и за градове: Качаник, Урошевац, Штимље, Штрбце), Лозница, Лучани, Љиг, Љубовија, Мајданпек, Мали Зворник, Мали Иђош, Мало Црниће, Медвеђа, Мерошина, Мионица, Неготин, Ниш (у Нишу се издају изводи и за градове: Глоговац, Косово Поље, Липљан, Обилић, Подујево, Приштина), Нова Варош, Нова Црња, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Нови Пазар, , Нови Сад, Опово, Оџаци, Осечина, Панчево, Параћин, Петровац на Млави, Пећинци, Пирот, Пландиште, Пожаревац, Пожега, Прешево, Прибој, Пријепоље, Прокупље, Ражањ, Рача, Рашка, Рековац, Рума, Свилајнац, Сврљиг, Сента, Сечањ, Сјеница, Смедерево, Смедеревска Палнка, Соко Бања, Сомбор, Србобран, Сремски Карловци, Сремска Митровица, Стара Пазова, Суботица, Сурдулица, Темерин, Тител, Топола, Трговиште, Трстеник, Тутин, Ћићевац, Ћуприја, Ужице, Уб, Црна Трава, Чајетина,Чачак, Чока, Шабац и Шид у мери у којој су подаци унети у електронску евиденцију.

Потребна документација:
- Захтев за издавање
- Доказ о уплаћеној такси

Не плаћа се такса за:
1. списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности;
2. списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода;
3. списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним евиденцијама;
4. пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у вези са утврђивањем смањења катастарског прихода због елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других ванредних догађаја, као и списе и радње за остваривање законом прописаних пореских подстицаја и ослобођења код плаћања јавних прихода;
5. списе и радње у вези са остваривањем права из социјалног осигурања, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата;
6. списе и радње у вези са школовањем ученика и студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом;
7. списе и радње у вези са регулисањем војне обавезе;
8. списе и радње у поступку за сахрањивање;
9. поднеске упућене органима и службама за представке;
10. списе и радње у вези са заснивањем радног односа и остваривањем права по том основу;
11. списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе уређено међународним уговором;

Грађанско венчање може се обавити код матичара у једном од матичних подручја општине Топола. Исто тако, постоји могућност договора са матичарем да дође на место ваше прославе у договорено време како би се обавио чин склапања грађанског венчања.

Потребна документа уколико су оба будућа супружника држављани Републике Србије:
• Извод из матичне књиге рођених за будуће супружнике
• Уверење о држављанству за будуће супружнике
• Важеће личне карте будућих супружника
• Доказ о уплаћеној такси
• По потреби и друга документа.

Потребна документа уколико је један од супружника страни држављанин:

За држављанина Републике Србије:
• Извод из матичне књиге рођених
• Уверење о држављанству
• Важеће личне карте
• Доказ о уплаћеној такси
• По потреби и друга документа.

За страног држављанина:
• Извод из матичне књиге рођених на међународном обрасцу или прописно легализован и преведен од стране овлашћеног судског тумача
• Уверење о слободном брачном стању легализовано и преведено од стране овлашћеног судског тумача
• Важећи пасош страног држављанина
• По потреби и друга документа.

Напомена везана за документацију: Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци. Приликом сачињавања записника потребно је лично присуство младенаца.

Напомена:
Уколико је један од будућих супружника страни држављанин који не говори српски језик, обавезно је присуство овлашћеног судског тумача на дан заказивања венчања и на сам дан венчања.

Место набавке образаца: Матичар - приземље, канцеларија бр.9 или преузмите овде:


Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених


Захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних


Захтев за издавање извода из матичне књиге умрлих


Захтев за издавање уверења о држављанству   
 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006 - 2016